Facebook

Aktuality

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

 02.10.2018

                                                       ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného  zastupiteľstva

v Holiaroch

Obec Holiare  uverejňuje  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1.  Dionýz Csémi , 56 r., špeditér , nezávislý kandidát

2.  Tomáš Inczédi , 49 r., murár, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

3.  Irena Jassová , 49 r., poštová doručiteľka , Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség      Pártja

4.  Terézia Katonová, 56 r., zdravotná sestra, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

5.  Gejza Kovács, 51 r., elektromechanik, nezávislý kandidát

6.  Ladislav Rácz, 63., starosta, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

7.  Dezider Szabó, 49 r., dôchodca , nezávislý kandidát

8.  Roland Zsidó, 44 r., opravár, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí ..5.. poslancov.

V

Holiaroch

Dátum:

26.09.2018

                             podpis

odtlačok pečiatky obce2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.


1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu