Facebook

Aktuality

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

 02.10.2018

                                                         ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

Holiare

Obec  Holiare  uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

  1. Juraj Kürthy , 47 r. , poľnohospodársky technik , Strana maďarskej komunity –  Magyar  Közösség Pártja

  1. Tibor Paksi , Ing., 52 r. , kuriér, nezávislý kandidát

V

Holiaroch 

Dátum:

 26.09.2018

podpis

odtlačok pečiatky obce2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.


1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu