Facebook

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
obedy Odb.: Obec Holiare
Dod.: Magdaléna Viteková -DONNA
269.50 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Holiare
Dod.: Slovak Telekom
39.17 €
internet Odb.: Obec Holiare
Dod.: RealNet,s.r.o.
25.90 €
služby CO Odb.: Obec Holiare
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
30.00 €
odhŕňanie snehu Odb.: Obec Holiare
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Sokolce
120.00 €
potraviny pre dôchodcov Odb.: Obec Holiare
Dod.: Minimarket -Gizela Némethová
570.00 €
čistenie kanalizácie Odb.: Obec Holiare
Dod.: Albetr Janetka -ALGA
900.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: Obecný úrad Sokolce
336.60 €
elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
359.22 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Holiare
Dod.: CONNECT
62.80 €
vývoz fekálie Odb.: Obec Holiare
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Sokolce
414.00 €
odvoz TKO Odb.: Obec Holiare
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
370.18 €
dodanie tonerov Odb.: Obec Holiare
Dod.: C-Service s.r.o.
60.00 €
dodávka plynu pre MŚ Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
687.00 €
výmena kontajnera Odb.: Obec Holiare
Dod.: Komunálna spoločnosť s.r.o.
27.89 €
uloženie odpadu Odb.: Obec Holiare
Dod.: Komunálna spoločnosť s.r.o.
283.65 €
archivačné spony Odb.: Obec Holiare
Dod.: Sponka s.r.o.
48.00 €
elektrina Odb.: Obec Holiare
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
450.00 €
voda Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZVS a.s. Odštepný závod Komárno
248.87 €
poradenské služby- nakladanie so separ. zberom Odb.: Obec Holiare
Dod.: Občianske združenie List
105.00 €
Kontrola požiarnych hydrantov Odb.: Obec Holiare
Dod.: Oliver Kobza- TEPO -servis
400.98 €
mobil Odb.: Obec Holiare
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
13.38 €
licencia - agenda obce Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ing. Oliver Kováč - OK-Soft
167.00 €
internet Odb.: Obec Holiare
Dod.: RealNet,s.r.o.
25.90 €
elektrina byty 256 Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZSE Energia a.s.
25.80 €
elektrina byty 255 Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZSE Energia a.s.
10.54 €
vysokotlakové čistenie kanalizácie OB Odb.: Obec Holiare
Dod.: Albetr Janetka -ALGA
280.00 €
výroba a montáž expanznej nádoby Odb.: Obec Holiare
Dod.: Jozef Kulacs- MESTER
150.00 €
maliarske práce -MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: Elemír Derzsi
1205.00 €
vodoinštalačný materiál pre MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: SAMTEK s.r.o.
1584.66 €
Plastové okná, dvere pre MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: BM -Plast, spol. s.r.o.
5911.15 €
ochrana dát a identity Odb.: Obec Holiare
Dod.: ITAK s.r.o. ,
28.80 €
prenájom javiska na obecné slávnosti Odb.: Obec Holiare
Dod.: Acacia Team -Attila Prónik
900.00 €
plastové a hliníkové okná, dvere pre MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: BM -Plast, spol. s.r.o.
7000.00 €
pokládka zámkovej dlažby Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ing. Piroska Ácsová - Kamenárstvo ÁCS
1300.00 €
stavebné práce -okolie KD Odb.: Obec Holiare
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Sokolce
4675.20 €
struna do kosačky Odb.: Obec Holiare
Dod.: Viktória - Hámor s.r.o.
174.00 €
dodanie živých rýb Odb.: Obec Holiare
Dod.: KOLTER a.s.
1292.50 €
PD -Generel dopravného značenia obce Holiare Odb.: Obec Holiare
Dod.: AQUAPLAN s.r.o.
839.58 €
rozhlasová ústredňa Odb.: Obec Holiare
Dod.: Obecný úrad Sokolce
1453.92 €
strešná krytina Odb.: Obec Holiare
Dod.: ARRI s.r.o.
1120.00 €
Program WinCITY Registratúra Odb.: Obec Holiare
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
79.20 €
Poradenské a konzultačné služby v oblasti VO Odb.: Obec Holiare
Dod.: Prvá Slovenská, s.r.o.
3500.00 €
stoličky, stoly pre KD Odb.: Obec Holiare
Dod.: A-PEMA s.r.o.
4059.00 €
úprava betónovej plochy Odb.: Obec Holiare
Dod.: PTS-BETON, spol. s.r.o.
2096.40 €
vývoz fekálie Odb.: Obec Holiare
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Sokolce
504.00 €
poradenská služba pri vybudovaní kamerového systému Odb.: Obec Holiare
Dod.: CORETEX s.r.o.
984.00 €
živé ryby Odb.: Obec Holiare
Dod.: KOLTER a.s.
1299.60 €
elektrina byty 255 Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZSE Energia a.s.
12.27 €
elektrina byty 256 Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZSE Energia a.s.
25.86 €
Almanach obce Odb.: Obec Holiare
Dod.: Datatrade s.r.o.
28.60 €
separovanie Odb.: Obec Holiare
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
55.20 €
oprava plynových kotlov- byty Odb.: Obec Holiare
Dod.: Štefan Bugár
370.00 €
vypracovanie tepelno tech. posúdenia Odb.: Obec Holiare
Dod.: Plusový dom s.r.o.
400.00 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Holiare
Dod.: OPEN DOOR s.r.o.
588.00 €
ubytovanie zahraničných športovcov Odb.: Obec Holiare
Dod.: TARA SM, s.r.o.
220.00 €
tričká pre športovcov Odb.: Obec Holiare
Dod.: MONITEX - Monika Bothová
172.80 €
živé ryby Odb.: Obec Holiare
Dod.: KOLTER a.s.
3351.18 €
mesačník Hírmondó-Hlásnik Odb.: Obec Holiare
Dod.: Mesto Veľký Meder
30.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Holiare
Dod.: DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o.
189.58 €
služby CO Odb.: Obec Holiare
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
30.00 €
internet Odb.: Obec Holiare
Dod.: RealNet,s.r.o.
21.91 €
termosky pre MŚ Odb.: Obec Holiare
Dod.: Gastrolux s.r.o.
185.32 €
oprava nábytku MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: Karol Kiss -Charles
100.00 €
Uloženie odpadu 16.3.2014-31.3.2014 Odb.: Obec Holiare
Dod.: Komunálna spoločnosť s.r.o.
397.85 €
elektrina byty 256 Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZSE Energia a.s.
23.39 €
elektrina byty 255 Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZSE Energia a.s.
10.65 €
obnova tonera Odb.: Obec Holiare
Dod.: C-Service s.r.o.
25.00 €
dodávka plynu pre MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
316.00 €
Autorské práva 2014 Odb.: Obec Holiare
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Uloženie odpadu 01.11.2013-15.11.2013 Odb.: Obec Holiare
Dod.: Komunálna spoločnosť s.r.o.
173.34 €
farby, čis. potreby Odb.: Obec Holiare
Dod.: K. Benedeková
170.02 €
obedy na deň dôchodcov Odb.: Obec Holiare
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Sokolce
200.00 €
oprava rozhlasu, el. práce pre klub dôchodcov Odb.: Obec Holiare
Dod.: fy Benedek
229.48 €
fa za vodu Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZVS a.s. Odštepný závod Komárno
309.81 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Holiare
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
370.18 €
Separovanie Odb.: Obec Holiare
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
55.20 €
zabezpečenie stravovania MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: Obecný úrad Sokolce
395.80 €
fa mobil Odb.: Obec Holiare
Dod.: Telefónica Slovakia s.r.o.
12.46 €
Uloženie odpadu 16.10.2013-31.10.2013 Odb.: Obec Holiare
Dod.: Komunálna spoločnosť s.r.o.
211.39 €
odvoz kontajnera Odb.: Obec Holiare
Dod.: Komunálna spoločnosť s.r.o.
27.89 €
nákupné poukážky pre dôchodcov Odb.: Obec Holiare
Dod.: COOP Jednota Komárno
310.00 €
vývoz fekálie Odb.: Obec Holiare
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Sokolce
540.00 €
dodávka plynu pre MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
504.00 €
služby CO Odb.: Obec Holiare
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
30.00 €
licencia na sotfware Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ing. Oliver Kováč - OK-Soft
167.00 €
overenie účtovnej závierky Odb.: Obec Holiare
Dod.: PROF&PARTNERS, s.r.o.
600.00 €
fa mobil Odb.: Obec Holiare
Dod.: Telefónica Slovakia s.r.o.
15.84 €
vývoz fekálie Odb.: Obec Holiare
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Sokolce
450.00 €
uloženie odpadu 16.9.2013- 30.9.2013 Odb.: Obec Holiare
Dod.: Komunálna spoločnosť s.r.o.
365.05 €
dodávka vody Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZVS a.s. Odštepný závod Komárno
285.69 €
zabezpečenie stravovania MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: Obecný úrad Sokolce
355.40 €
Separovanie Odb.: Obec Holiare
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
55.20 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Holiare
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
555.25 €
plastové nádoby na TKO Odb.: Obec Holiare
Dod.: BINS s.r.o.
165.00 €
vypracovanie PD stabilizácia brehu vodnej plochy Odb.: Obec Holiare
Dod.: AQUAPLAN s.r.o.
262.68 €
dodávka plynu pre MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
305.00 €
kominárske služby Odb.: Obec Holiare
Dod.: KONT-KOM
103.00 €
Uloženie odpadu 1.9.2013-15.9.2013 Odb.: Obec Holiare
Dod.: Komunálna spoločnosť s.r.o.
182.81 €
Predplatné - Zákony 2014 Odb.: Obec Holiare
Dod.: Poradca s.r.o.
59.20 €
fa mobil Odb.: Obec Holiare
Dod.: Telefónica Slovakia s.r.o.
15.79 €
vývoz fekálie Odb.: Obec Holiare
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Sokolce
540.00 €
Voda Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZVS a.s. Odštepný závod Komárno
429.17 €
Piesok na detské ihrisko Odb.: Obec Holiare
Dod.: ACT -Trávnik s.r.o.
56.42 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Holiare
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
370.18 €
Separovanie Odb.: Obec Holiare
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
55.20 €
uloženie odpadu 1.8.2013-31.8.2013 Odb.: Obec Holiare
Dod.: Komunálna spoločnosť s.r.o.
377.13 €
Internet - september Odb.: Obec Holiare
Dod.: RealNet,s.r.o.
21.91 €
Elektrina byty 256 Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZSE Energia a.s.
9.83 €
Elektrina byty 256 Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZSE Energia a.s.
5.68 €
Stravné lístky Odb.: Obec Holiare
Dod.: DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o.
159.00 €
dodávka plynu pre MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
98.00 €
služby CO Odb.: Obec Holiare
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
30.00 €
ubytovanie športovcov Odb.: Obec Holiare
Dod.: TARA SM, s.r.o.
150.00 €
Oprava výtlkov miestnych komunikácií Odb.: Obec Holiare
Dod.: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
1168.50 €
Hojdačky na detské ihrisko Odb.: Obec Holiare
Dod.: KS-KOMFORT spol. s.r.o.
1808.71 €
ukladanie zámkovej dlažby Odb.: Obec Holiare
Dod.: PTS-BETON, spol. s.r.o.
4790.22 €
oprava a údržba verejného osvetlenia Odb.: Obec Holiare
Dod.: fy Benedek
4280.00 €
Vypracovanie PD " Holiare,odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce" Odb.: Obec Holiare
Dod.: AQUAPLAN s.r.o.
630.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Holiare
Dod.: DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o.
305.98 €
farby, štetce Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ferenczi Ferdinand - GALANT
62.60 €
dodávka plynu -MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
681.00 €
vypracovanie PD Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ing. Balogh Attila
1500.00 €
oplotenie cintorína Odb.: Obec Holiare
Dod.: Pletiva s.r.o.
3588.92 €
materiál k vodovodu -PIRI Odb.: Obec Holiare
Dod.: AQUAMONT spol. s.r.o.
2043.40 €
vyúčtovanie plyn MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
1296.82 €
Internet Basic 33 Odb.: Obec Holiare
Dod.: RealNet,s.r.o.
21.91 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu