Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook

Úradná tabuľa

Zámer predaja nehnuteľnosti 133/6

 18.03.2021

Obec Holiare zverejňuje zámer predaja a to spôsobom priameho predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst.8 písm. e/ zák.č.138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to : novovytvorenú CKN parcelu č.133/6 vo výmere 86 m2 vedenú ako ostatná plocha vedenú na LV č. 318 pre obec Holiare, katastrálne územie Dolné Holiare z vlastníctva obce Holiare za cenu najmenej vo výške 114,38.-€.- t.j. 1,33.-€/m2. Novovytvorená CKN parcela č. 133/6bola vytvorená Geometrickým plánom oddelením z pôvodnej CKN parcely č. 133/1 vo výmere 1895 m2 vedenej na LV č. 318 ako ostatná plocha.

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu