Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Odb.: Obec Holiare
Dod.: GREP Slovakia, spol. s.r.o.
411.59 €
Nájom obecného bytu Odb.: Máté Végh
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Juraj Belucz
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Ervin Vasi
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
nakladanie s komunálnym odpadom... Odb.: Obec Holiare
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Alexandra Danišová
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Umiestnenie monitorovacieho objektu na odber vzoriek podzemných vôd Odb.: Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dod.: Obec Holiare
30.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Holiare
Dod.: PROF&PARTNERS, s.r.o.
500.00 €
Wifi pre Teba - obec Holiare Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
15000.00 €
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Odb.: Obec Holiare
Dod.: GREP Slovakia, spol. s.r.o.
4665.00 €
MOS Odb.: Obec Holiare
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ing. Miloš Wild -MW -PROJEKT
3930.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Štefan Tóth, Edina Nagyová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Dodávka, montáž a sprevádzkovanie zariadení a vypracovanie PD Odb.: Obec Holiare
Dod.: IP HOME Slovakia s.r.o.
14688.00 €
Odb.: Obec Holiare
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Nikoleta Vargová
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Tibor Szoboszlai
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Dotácia na podporu športu Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1500.00 €
podpora kultúry Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1600.00 €
dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Holiare
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Zsolt Rajkovics
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
zámena nehnuteľností Odb.: Ferdinand Fitos, Tímea Fitosová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Ferdinand Fitos, Tímea Fitosová
Dod.: Obec Holiare
555.00 €
vývoz odpadových vôd Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ing. Jozef Bogár
33.00 €
prístup k Aplikáciám pre MŠ Odb.: Michal Varga
Dod.: KOMENSKY s.r.o.
9.00 €
zber,triedenie,recyklácia komunálneho odpadu Odb.: Obec Holiare
Dod.: ENVI-PAK ,a.s.
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Marta Tóthová
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
činnosť občanov v HN Odb.: Obec Holiare
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
MOS Odb.: Obec Holiare
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Holiare
Dod.: PROF&PARTNERS, s.r.o.
300.00 €
nakladanie s odpadom Odb.: Obec Holiare
Dod.: A.S.A. Slovensko spol.s.r.o
0.00 €
telefónne služby Odb.: Obec Holiare
Dod.: Slovak Telekom
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Benita Szabóová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Eva Nagyová
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
dotácia na podporu kultúry Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1200.00 €
dotácia na podporu športu Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1200.00 €
prenájom plochy Odb.: FCC SLovensko, s.r.o.
Dod.: Obec Holiare
100.00 €
poverenie Odb.: Obec Holiare
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Viliam Gyurovszký
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Henrieta Vargová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Attila Csukás
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Soňa Prochádzková
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Dóra Kiss
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Enikő Baranyaiová
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Mária Ráczová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
1. számú módosítás Odb.: Obec Holiare
Dod.: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
0.00 €
Rekonštrukcia MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: TONEX, spol.s.r.o.
56907.83 €
Nájom obecného bytu Odb.: Valéria Szűcsová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Ildikó Potháczka
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Vymedzenie úlohy zodpovednej osoby Odb.: Obec Holiare
Dod.: ITAK s.r.o. ,
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Holiare
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
45.09 €
Nájom obecného bytu Odb.: Hana Horváthová
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Daniel Bláho
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Verejné obstarávanie - "Rekonštrukcia MŠ" Odb.: Obec Holiare
Dod.: e-dotacie s.r.o
0.00 €
Verejné obstarávanie - "Rekonštrukcia MŠ" Odb.: Obec Holiare
Dod.: e-dotacie s.r.o
500.00 €
Óvoda felújítása - Rekonštrukcia MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
56980.96 €
Zmula o nakladaní s odpadmi Odb.: Obec Holiare
Dod.: ELEKOS
0.00 €
dodávka vody byty Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZVS a.s. Odštepný závod Nové Zámky
240.00 €
dodávka vody DS Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZVS a.s. Odštepný závod Nové Zámky
10.00 €
dodávka vody Piri Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZVS a.s. Odštepný závod Nové Zámky
35.00 €
dodávka vody MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZVS a.s. Odštepný závod Nové Zámky
35.00 €
dodávka vody OcÚ Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZVS a.s. Odštepný závod Nové Zámky
7.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Attila Csukás
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Attila Csukás
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Tamara Farkasová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Tamara Farkasová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Renáta Martonová
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Renáta Martonová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Štefan Rácz
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Štefan Rácz
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Máté Végh
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Máté Végh
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Ervin Vasi
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Ervin Vasi
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Eva Nagyová
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Eva Nagyová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Henrieta Vargová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Henrieta Vargová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Tibor Szoboszlai
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Tibor Szoboszlai
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Valéria Szűcsová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Valéria Szűcsová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Jolana Ráczová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Jolana Ráczová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Ildikó Potháczka
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Ildikó Potháczka
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Vincent Krastenics
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Vincent Krastenics
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Viliam Gyurovszký
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Viliam Gyurovszký
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Soňa Prochádzková
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Soňa Prochádzková
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Enikő Baranyaiová
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Enikő Baranyaiová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Benita Szabóová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Benita Szabóová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Michal Varga
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Michal Varga
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Aladár Drégely
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Aladár Drégely
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Lejla Leisztnerová
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Lejla Leisztnerová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Daniel Bláho
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Daniel Bláho
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Daniel Bacskai
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Daniel Bacskai
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č.1 Odb.: Alexandra Danišová
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Alexandra Danišová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č.1 Odb.: Juraj Belucz
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Juraj Belucz
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č.1 Odb.: Dóra Kiss
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Dóra Kiss
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č.1 Odb.: Rozália Pálovicsová
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Rozália Pálovicsová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č.1 Odb.: Tímea Ádámová
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Tímea Ádámová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č.1 Odb.: Ladislav Csere
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Ladislav Csere
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č.1 Odb.: Vincent Kraštenič
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Vincent Kraštenič
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č.1 Odb.: Marta Tóthová
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Marta Tóthová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Holiare
Dod.: PROF&PARTNERS, s.r.o.
300.00 €
Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
0.00 €
MOS Odb.: Obec Holiare
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Verejné informačné systémy v obciach Kameničná, Čalovec, Veľké Kosihy, Holiare Odb.: Obec Holiare
Dod.: Obec Veľké Kosihy
1130.00 €
vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Holiare
Dod.: wbx, s.r.o.
468.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: František Horváth
Dod.: Obec Holiare
304.57 €
Športový deň so zahraničnou účasťou Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1300.00 €
kontrola detských ihrísk Odb.: Obec Holiare
Dod.: ECOTEC, spol. s.r.o.
201.00 €
zber elektroodpadov, batérií a akumulátorov Odb.: Obec Holiare
Dod.: METAL SERVIS Recycling s.r.o.
0.03 €
uloženie komunálneho odpadu Odb.: Obec Holiare
Dod.: Komunálna spoločnosť s.r.o.
0.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Holiare
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
42.05 €
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Odb.: Obec Holiare
Dod.: DEUS
1.00 €
Zber použitých textílií,odevov a obuvi Odb.: Obec Holiare
Dod.: Juraj Kunak s.r.o
0.00 €
audit obce Odb.: Obec Holiare
Dod.: PROF&PARTNERS, s.r.o.
300.00 €
nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Holiare
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
nakladanie s použitými batériami a akumulátormi Odb.: Obec Holiare
Dod.: INSA s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia MŠ na úsporu energie Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ironex s.r.o.
199792.46 €
WinCITY Registratúra Odb.: Obec Holiare
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Verejný prenos Odb.: Obec Holiare
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
nájom priestoru na umiestnenie telekomunikačných zariadení Odb.: Obec Holiare
Dod.: Slovanet a.s.
0.00 €
vymáhanie pohľadávok Odb.: Obec Holiare
Dod.: Finlegal services, s.r.o.
0.00 €
Zber EEZ Odb.: Obec Holiare
Dod.: Enviwork s.r.o.
0.00 €
Pripojenie k informačnému systému Odb.: Obec Holiare
Dod.: DEUS
0.00 €
združené nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Holiare
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
BOZP, OPP,PZS Odb.: Obec Holiare
Dod.: Bc.Vendel Szabó
0.00 €
dohoda podľa §10 ods.3,ods.9 a nasl. Odb.: Obec Holiare
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
poskytovanie údajov z evidencie SHR Odb.: Obec Holiare
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
správa kamerového systému Odb.: Obec Holiare
Dod.: KomBit-Alarm spol.s.r.o.
645.00 €
poskytovanie služieb Odb.: Obec Holiare
Dod.: KomBit-Alarm spol.s.r.o.
0.00 €
dodatok ku kúpnej zmluve Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ironex s.r.o.
0.00 €
vinkulácia vkladu Odb.: Obec Holiare
Dod.: OTP Banka Slovensko a.s.
0.00 €
bianko zmenka Odb.: Obec Holiare
Dod.: OTP Banka Slovensko a.s.
0.00 €
financovanie projektu z fondov EU Odb.: Obec Holiare
Dod.: OTP Banka Slovensko a.s.
106026.44 €
predĺženie účinnosti Odb.: Obec Holiare
Dod.: DEUS
0.00 €
dodatok k Zmluve Odb.: Obec Holiare
Dod.: OTP Banka Slovensko a.s.
0.00 €
zriadenie účtu Odb.: Obec Holiare
Dod.: OTP Banka Slovensko a.s.
0.00 €
audit obce Odb.: Obec Holiare
Dod.: PROF&PARTNERS, s.r.o.
300.00 €
poskytnutie NFP Odb.: Obec Holiare
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
89440.36 €
Tovar ku kamerovému systému Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ironex s.r.o.
99600.44 €
zánik Zmluvy Odb.: Obec Holiare
Dod.: Premier Consulting,spol.s.r.o
0.00 €
poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu PO Odb.: Obec Holiare
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
249.33 €
Ukončenie zmluvy o úvere Odb.: Obec Holiare
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Holiare
Dod.: OTP Banka Slovensko a.s.
95802.00 €
zabezpečovacia zmluva Odb.: Obec Holiare
Dod.: OTP Banka Slovensko a.s.
0.00 €
Dotácia na šport Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
500.00 €
podpora kultúry Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
400.00 €
poradenstvo pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Holiare
Dod.: Marvill s.r.o.
6440.00 €
Umiestnenie reklamy Odb.: Obec Holiare
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
100.00 €
pripojenie k IS DCOM Odb.: Obec Holiare
Dod.: DEUS
0.00 €
dohľad nad verejným obstarávaním Odb.: Obec Holiare
Dod.: TAYLORS s.r.o
50.00 €
Odber odpadu prenosných batérií a akumulátorov Odb.: Obec Holiare
Dod.: INSA s.r.o.
0.00 €
Odber odpadu prenosných batérií a akumulátorov Odb.: Obec Holiare
Dod.: INSA s.r.o.
0.00 €
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Holiare Odb.: Obec Holiare
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA
500.00 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
0.00 €
Dodatok k Zmluve ozdruženej dodávke energie Odb.: Obec Holiare
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Holiare
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
predaj nehnuteĺnosti Odb.: Aladár Drégely , Alžbeta Drégelyová
Dod.: Obec Holiare
66.84 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Holiare
Dod.: Premier Consulting,spol.s.r.o
996.00 €
Prenájom kultúrneho domu Odb.: DEMONE s.r.o.
Dod.: Obec Holiare
85.00 €
zámena parciel Odb.: Tibor Pálovics , Rozália Pálovicsová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
športový deň Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
200.00 €
podpora kultúry Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
400.00 €
Vypracovanie žiadosti o príspevok formou dotácie Odb.: Obec Holiare
Dod.: OPEN DOOR s.r.o.
490.00 €
Odchyt opustených a túlavých psov Odb.: Obec Holiare
Dod.: Občianske združenie Dogazyl
46.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Holiare
Dod.: PROF&PARTNERS, s.r.o.
300.00 €
navýšenie úveru Odb.: Obec Holiare
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
20000.00 €
zber Odb.: INTA s.r.o.
Dod.: Obec Holiare
11.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Holiare
Dod.: PROF&PARTNERS, s.r.o.
600.00 €
odvádzanie dažďových vôd Odb.: Obec Holiare
Dod.: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
0.00 €
Predaj parcely č. 1046 Odb.: Jozef Kürthy a Alžbeta Kürthyová
Dod.: Obec Holiare
143.28 €
Predaj parcely č. 1046 Odb.: Jozef Kürthy a Alžbeta Kürthyová
Dod.: Obec Holiare
143.28 €
Predaj parcely č. 1046 Odb.: Jozef Kürthy a Alžbeta Kürthyová
Dod.: Obec Holiare
143.28 €
Poskytnutie dotácie z NSK Odb.: Obec Holiare
Dod.: MAS Dolný Žitný ostrov
3099.00 €
Poskytovanie služieb CO Odb.: Obec Holiare
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
30.00 €
Holiare,odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce Odb.: Obec Holiare
Dod.: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
23878.78 €
Zateplenie materskej škôlky Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ladislav Szabó
147722.52 €
overenie hospodárenia obce Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ing. Jozef Szekeres
300.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu