Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
dotácia na podporu kultúry Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1700.00 €
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ministerstvo financií
8693.00 €
audit účtovnej uzávierky Odb.: Obec Holiare
Dod.: PROF&PARTNERS, s.r.o.
500.00 €
Nájom kopírovacieho stroja Odb.: Obec Holiare
Dod.: C-Service s.r.o.
30.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Bc. Gergely Fekete
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
zámer predaja pozemku Odb.: Attila Szatmáry
Dod.: Obec Holiare
350.00 €
Dohoda na zabezpečenie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Holiare
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Zsolt Rajkovics
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Ľudovít Molnár
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
zriadenie vrecného bremena k nehnuteľnosti Odb.: SPP -Distribúcia a.s
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Holiare
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Združenie fin. prostriedkov na zabezpečenie implementácie projektov Odb.: MAS Dolný Žitný ostrov
Dod.: Obec Holiare
596.00 €
Vyhotovenie Žiadosti o poskytnutie NFP Odb.: Obec Holiare
Dod.: EPIC Partner a.s.
350.00 €
verejné obstarávanie Odb.: Obec Holiare
Dod.: EPIC Partner a.s.
420.00 €
Odpredaj pozemku Odb.: Robert Nagy, Anikó Nagy Kürthyová
Dod.: Obec Holiare
204.00 €
poradenstvo pri implementácii projektu Odb.: Obec Holiare
Dod.: EPIC Partner a.s.
750.00 €
Vytvorenie webstránky ,doménové a webhostingové služby Odb.: Obec Holiare
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Odb.: Obec Holiare
Dod.: GREP Slovakia, spol. s.r.o.
411.59 €
Nájom obecného bytu Odb.: Máté Végh
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Juraj Belucz
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Ervin Vasi
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
nakladanie s komunálnym odpadom... Odb.: Obec Holiare
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Alexandra Danišová
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Umiestnenie monitorovacieho objektu na odber vzoriek podzemných vôd Odb.: Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dod.: Obec Holiare
30.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Holiare
Dod.: PROF&PARTNERS, s.r.o.
500.00 €
Wifi pre Teba - obec Holiare Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
15000.00 €
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Odb.: Obec Holiare
Dod.: GREP Slovakia, spol. s.r.o.
4665.00 €
MOS Odb.: Obec Holiare
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ing. Miloš Wild -MW -PROJEKT
3930.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Štefan Tóth, Edina Nagyová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Dodávka, montáž a sprevádzkovanie zariadení a vypracovanie PD Odb.: Obec Holiare
Dod.: IP HOME Slovakia s.r.o.
14688.00 €
Odb.: Obec Holiare
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Nikoleta Vargová
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Tibor Szoboszlai
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Dotácia na podporu športu Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1500.00 €
podpora kultúry Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1600.00 €
dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Holiare
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Zsolt Rajkovics
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
zámena nehnuteľností Odb.: Ferdinand Fitos, Tímea Fitosová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Ferdinand Fitos, Tímea Fitosová
Dod.: Obec Holiare
555.00 €
vývoz odpadových vôd Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ing. Jozef Bogár
33.00 €
prístup k Aplikáciám pre MŠ Odb.: Michal Varga
Dod.: KOMENSKY s.r.o.
9.00 €
zber,triedenie,recyklácia komunálneho odpadu Odb.: Obec Holiare
Dod.: ENVI-PAK ,a.s.
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Marta Tóthová
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
činnosť občanov v HN Odb.: Obec Holiare
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
MOS Odb.: Obec Holiare
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Holiare
Dod.: PROF&PARTNERS, s.r.o.
300.00 €
nakladanie s odpadom Odb.: Obec Holiare
Dod.: A.S.A. Slovensko spol.s.r.o
0.00 €
telefónne služby Odb.: Obec Holiare
Dod.: Slovak Telekom
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Benita Szabóová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Eva Nagyová
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
dotácia na podporu kultúry Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1200.00 €
dotácia na podporu športu Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1200.00 €
prenájom plochy Odb.: FCC SLovensko, s.r.o.
Dod.: Obec Holiare
100.00 €
poverenie Odb.: Obec Holiare
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Viliam Gyurovszký
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Henrieta Vargová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Attila Csukás
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Soňa Prochádzková
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Dóra Kiss
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Enikő Baranyaiová
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Mária Ráczová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
1. számú módosítás Odb.: Obec Holiare
Dod.: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
0.00 €
Rekonštrukcia MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: TONEX, spol.s.r.o.
56907.83 €
Nájom obecného bytu Odb.: Valéria Szűcsová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Ildikó Potháczka
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Vymedzenie úlohy zodpovednej osoby Odb.: Obec Holiare
Dod.: ITAK s.r.o. ,
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Holiare
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
45.09 €
Nájom obecného bytu Odb.: Hana Horváthová
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Daniel Bláho
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Verejné obstarávanie - "Rekonštrukcia MŠ" Odb.: Obec Holiare
Dod.: e-dotacie s.r.o
0.00 €
Verejné obstarávanie - "Rekonštrukcia MŠ" Odb.: Obec Holiare
Dod.: e-dotacie s.r.o
500.00 €
Óvoda felújítása - Rekonštrukcia MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
56980.96 €
Zmula o nakladaní s odpadmi Odb.: Obec Holiare
Dod.: ELEKOS
0.00 €
dodávka vody byty Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZVS a.s. Odštepný závod Nové Zámky
240.00 €
dodávka vody DS Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZVS a.s. Odštepný závod Nové Zámky
10.00 €
dodávka vody Piri Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZVS a.s. Odštepný závod Nové Zámky
35.00 €
dodávka vody MŠ Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZVS a.s. Odštepný závod Nové Zámky
35.00 €
dodávka vody OcÚ Odb.: Obec Holiare
Dod.: ZVS a.s. Odštepný závod Nové Zámky
7.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Attila Csukás
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Attila Csukás
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Tamara Farkasová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Tamara Farkasová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Renáta Martonová
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Renáta Martonová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Štefan Rácz
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Štefan Rácz
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Máté Végh
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Máté Végh
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Ervin Vasi
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Ervin Vasi
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Eva Nagyová
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Eva Nagyová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Henrieta Vargová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Henrieta Vargová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Tibor Szoboszlai
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Tibor Szoboszlai
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Valéria Szűcsová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Valéria Szűcsová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Jolana Ráczová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Jolana Ráczová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Ildikó Potháczka
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Ildikó Potháczka
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Vincent Krastenics
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Vincent Krastenics
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Viliam Gyurovszký
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Viliam Gyurovszký
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Soňa Prochádzková
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Soňa Prochádzková
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Enikő Baranyaiová
Dod.: Obec Holiare
158.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Enikő Baranyaiová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Benita Szabóová
Dod.: Obec Holiare
128.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Benita Szabóová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Michal Varga
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Michal Varga
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Aladár Drégely
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Aladár Drégely
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Lejla Leisztnerová
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Lejla Leisztnerová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Daniel Bláho
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Daniel Bláho
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č. 1 Odb.: Daniel Bacskai
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Daniel Bacskai
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č.1 Odb.: Alexandra Danišová
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Alexandra Danišová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č.1 Odb.: Juraj Belucz
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Juraj Belucz
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č.1 Odb.: Dóra Kiss
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Dóra Kiss
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č.1 Odb.: Rozália Pálovicsová
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Rozália Pálovicsová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č.1 Odb.: Tímea Ádámová
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Tímea Ádámová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č.1 Odb.: Ladislav Csere
Dod.: Obec Holiare
113.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Ladislav Csere
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č.1 Odb.: Vincent Kraštenič
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Vincent Kraštenič
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
dodatok č.1 Odb.: Marta Tóthová
Dod.: Obec Holiare
92.00 €
Nájom obecného bytu Odb.: Marta Tóthová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Holiare
Dod.: PROF&PARTNERS, s.r.o.
300.00 €
Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
0.00 €
MOS Odb.: Obec Holiare
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Verejné informačné systémy v obciach Kameničná, Čalovec, Veľké Kosihy, Holiare Odb.: Obec Holiare
Dod.: Obec Veľké Kosihy
1130.00 €
vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Holiare
Dod.: wbx, s.r.o.
468.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: František Horváth
Dod.: Obec Holiare
304.57 €
Športový deň so zahraničnou účasťou Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1300.00 €
kontrola detských ihrísk Odb.: Obec Holiare
Dod.: ECOTEC, spol. s.r.o.
201.00 €
zber elektroodpadov, batérií a akumulátorov Odb.: Obec Holiare
Dod.: METAL SERVIS Recycling s.r.o.
0.03 €
uloženie komunálneho odpadu Odb.: Obec Holiare
Dod.: Komunálna spoločnosť s.r.o.
0.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Holiare
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
42.05 €
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Odb.: Obec Holiare
Dod.: DEUS
1.00 €
Zber použitých textílií,odevov a obuvi Odb.: Obec Holiare
Dod.: Juraj Kunak s.r.o
0.00 €
audit obce Odb.: Obec Holiare
Dod.: PROF&PARTNERS, s.r.o.
300.00 €
nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Holiare
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
nakladanie s použitými batériami a akumulátormi Odb.: Obec Holiare
Dod.: INSA s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia MŠ na úsporu energie Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ironex s.r.o.
199792.46 €
WinCITY Registratúra Odb.: Obec Holiare
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Verejný prenos Odb.: Obec Holiare
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
nájom priestoru na umiestnenie telekomunikačných zariadení Odb.: Obec Holiare
Dod.: Slovanet a.s.
0.00 €
vymáhanie pohľadávok Odb.: Obec Holiare
Dod.: Finlegal services, s.r.o.
0.00 €
Zber EEZ Odb.: Obec Holiare
Dod.: Enviwork s.r.o.
0.00 €
Pripojenie k informačnému systému Odb.: Obec Holiare
Dod.: DEUS
0.00 €
združené nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Holiare
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
BOZP, OPP,PZS Odb.: Obec Holiare
Dod.: Bc.Vendel Szabó
0.00 €
dohoda podľa §10 ods.3,ods.9 a nasl. Odb.: Obec Holiare
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
poskytovanie údajov z evidencie SHR Odb.: Obec Holiare
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
správa kamerového systému Odb.: Obec Holiare
Dod.: KomBit-Alarm spol.s.r.o.
645.00 €
poskytovanie služieb Odb.: Obec Holiare
Dod.: KomBit-Alarm spol.s.r.o.
0.00 €
dodatok ku kúpnej zmluve Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ironex s.r.o.
0.00 €
vinkulácia vkladu Odb.: Obec Holiare
Dod.: OTP Banka Slovensko a.s.
0.00 €
bianko zmenka Odb.: Obec Holiare
Dod.: OTP Banka Slovensko a.s.
0.00 €
financovanie projektu z fondov EU Odb.: Obec Holiare
Dod.: OTP Banka Slovensko a.s.
106026.44 €
predĺženie účinnosti Odb.: Obec Holiare
Dod.: DEUS
0.00 €
dodatok k Zmluve Odb.: Obec Holiare
Dod.: OTP Banka Slovensko a.s.
0.00 €
zriadenie účtu Odb.: Obec Holiare
Dod.: OTP Banka Slovensko a.s.
0.00 €
audit obce Odb.: Obec Holiare
Dod.: PROF&PARTNERS, s.r.o.
300.00 €
poskytnutie NFP Odb.: Obec Holiare
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
89440.36 €
Tovar ku kamerovému systému Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ironex s.r.o.
99600.44 €
zánik Zmluvy Odb.: Obec Holiare
Dod.: Premier Consulting,spol.s.r.o
0.00 €
poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu PO Odb.: Obec Holiare
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
249.33 €
Ukončenie zmluvy o úvere Odb.: Obec Holiare
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Holiare
Dod.: OTP Banka Slovensko a.s.
95802.00 €
zabezpečovacia zmluva Odb.: Obec Holiare
Dod.: OTP Banka Slovensko a.s.
0.00 €
Dotácia na šport Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
500.00 €
podpora kultúry Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
400.00 €
poradenstvo pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Holiare
Dod.: Marvill s.r.o.
6440.00 €
Umiestnenie reklamy Odb.: Obec Holiare
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
100.00 €
pripojenie k IS DCOM Odb.: Obec Holiare
Dod.: DEUS
0.00 €
dohľad nad verejným obstarávaním Odb.: Obec Holiare
Dod.: TAYLORS s.r.o
50.00 €
Odber odpadu prenosných batérií a akumulátorov Odb.: Obec Holiare
Dod.: INSA s.r.o.
0.00 €
Odber odpadu prenosných batérií a akumulátorov Odb.: Obec Holiare
Dod.: INSA s.r.o.
0.00 €
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Holiare Odb.: Obec Holiare
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA
500.00 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu Odb.: Obec Holiare
Dod.: SPP
0.00 €
Dodatok k Zmluve ozdruženej dodávke energie Odb.: Obec Holiare
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Holiare
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
predaj nehnuteĺnosti Odb.: Aladár Drégely , Alžbeta Drégelyová
Dod.: Obec Holiare
66.84 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Holiare
Dod.: Premier Consulting,spol.s.r.o
996.00 €
Prenájom kultúrneho domu Odb.: DEMONE s.r.o.
Dod.: Obec Holiare
85.00 €
zámena parciel Odb.: Tibor Pálovics , Rozália Pálovicsová
Dod.: Obec Holiare
0.00 €
športový deň Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
200.00 €
podpora kultúry Odb.: Obec Holiare
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
400.00 €
Vypracovanie žiadosti o príspevok formou dotácie Odb.: Obec Holiare
Dod.: OPEN DOOR s.r.o.
490.00 €
Odchyt opustených a túlavých psov Odb.: Obec Holiare
Dod.: Občianske združenie Dogazyl
46.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Holiare
Dod.: PROF&PARTNERS, s.r.o.
300.00 €
navýšenie úveru Odb.: Obec Holiare
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
20000.00 €
zber Odb.: INTA s.r.o.
Dod.: Obec Holiare
11.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Holiare
Dod.: PROF&PARTNERS, s.r.o.
600.00 €
odvádzanie dažďových vôd Odb.: Obec Holiare
Dod.: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
0.00 €
Predaj parcely č. 1046 Odb.: Jozef Kürthy a Alžbeta Kürthyová
Dod.: Obec Holiare
143.28 €
Predaj parcely č. 1046 Odb.: Jozef Kürthy a Alžbeta Kürthyová
Dod.: Obec Holiare
143.28 €
Predaj parcely č. 1046 Odb.: Jozef Kürthy a Alžbeta Kürthyová
Dod.: Obec Holiare
143.28 €
Poskytnutie dotácie z NSK Odb.: Obec Holiare
Dod.: MAS Dolný Žitný ostrov
3099.00 €
Poskytovanie služieb CO Odb.: Obec Holiare
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
30.00 €
Holiare,odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce Odb.: Obec Holiare
Dod.: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
23878.78 €
Zateplenie materskej škôlky Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ladislav Szabó
147722.52 
overenie hospodárenia obce Odb.: Obec Holiare
Dod.: Ing. Jozef Szekeres
300.00 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu