Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook

Úradná tabuľa

Zámer predaja nehnuteľnosti 133/9 - Telek eladási szándék

 13.12.2021

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Holiare z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Holiare so sídlom Obecný úrad Holiare, Holiare č.93, 94616 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Holiaroch č. 39/2021, bod  B  zo dňa 10.12.2021 zverejňuje zámer predať z dôvodu osobitného zreteľa pozemok, novovytvorenú CKN parcelu č. 133/9, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 82 m2 v  k.ú. Dolné Holiare. Novovytvorená CKN parcela č.133/9 bola vytvorená Geometrickým plánom oddelením z pôvodnej CKN parcely č. 133/2 vo výmere 4923 m2 vedenej na LV č. 318 ako zastavaná plocha. Kúpna cena je stanovená na cenu najmenej 1,33 €/m2, celkom 110 €. Kupujúci bude znášať náklady za správny poplatok na vklad do katastra nehnuteľností. Za takto stanovený zámer odpredaja obecného majetku a o dôvode hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) hlasovalo všetkých 4 prítomných poslancov z celkového počtu 5 poslancov, čo predstavuje viac ako 3/5. Zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle obce na www.holiare.sk od: 13.12. 2021 do 31.12.2021

                                                                                            Juraj K Ü R T H Y, v. r.

                                                                                                   starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu