Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook

Úradná tabuľa

Pozvánka na zas OZ 10.06.2022

 06.06.2022

Starosta Obce Holiare

P O Z V Á N K A 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Holiare

na deň

10. júna 2022 (piatok) na 17.30 hodinu

na Obecný úrad v Holiaroch.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti

3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 15. zasadnutia OZ

5. Interpelácia

6. Posúdenie žiadostí

7. Rozpočtové opatrenie č. 2 k rozpočtu na rok 2022

8. Správa HKO obce

9. Záverečný účet Obce Holiare za rok 2021

10. Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie a vytvorenie volebného obvodu

11. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie

12. Informačná správa starostu obce- aktuálne organizačné záležitosti, informácie

13. Diskusia

14. Záver

V Holiaroch, dňa 03. júna 2022

            

            Juraj Kürthy, v. r.

                                                                                                  starosta obce


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu