Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook

Úradná tabuľa

Oznámenie o určení počtu poslancov

 28.07.2022

        Obec Holiare, 946 16 Holiare č. 93,  tel. : 035 / 778 0005,

e-mail : obec@holiare.sk

Výpis z uznesenia č.19/2022

zo 16.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Holiare

konaného dňa 10. júna 2022 

K programovému bodu č.10 -  Určenie počtu poslancov na nasledovné volebné obdobie a vytvorenie volebného obvodu

Obecné zastupiteľstvo Holiare

  1. Berie na vedomie

  1. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky  o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022 Z.z.

  1. Určuje

  1. V zmysle ustanovenia § 166 ods.3 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods.3 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení volebný obvod a počty poslancov v ňom pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022, a to nasledovne:

volebný obvod č. 1 – časti k.ú. Dolné Holiare a k.ú. Horné Holiare   - 5 poslancov.

Počet všetkých poslancov OZ Holiare: 5

Počet prítomných poslancov OZ Holiare: 4

Hlasovanie za: 4 (Dezider Szabó, Tomáš Inczédi, Irena Jassová, Terézia Katonová)

Proti: Nikto

Zdržal sa: Nikto

Uznesenie bolo podpísané starostom obce dňa 13.06.2022

Overovatelia zápisnice: Irena Jassová v.r.

                                       Tomáš Inczédi v.r.

V Holiaroch, dňa 12.07.2022                                          Juraj Kürthy

                                                                                  Starosta obce Holiare


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu