Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook

Úradná tabuľa

Pozvánka na zas OZ 18.11.2022

 14.11.2022

                                            Starosta Obce Holiare

P O Z V Á N K A 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

1. slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Holiare

na deň

18. novembra 2022 (piatok) na 15.30 hodinu

na Obecný úrad v Holiaroch.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

6. Vystúpenie starostu

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia:

      - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

      - Zriadenie obecnej rady a komisií a voľba ich členov

      - Iné

      - Diskusia

      - Záver

      - Pohostenie

V Holiaroch, dňa 14. novembra 2022

            

            Juraj Kürthy, v. r.

                                                                                                  starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu