Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook

Úradná tabuľa

Pozvánka na zas OZ 14.12.2022

 09.12.2022

                                            Starosta Obce Holiare

P O Z V Á N K A 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Holiare

na deň

14. decembra 2022 (streda) na 17.30 hodinu

na Obecný úrad v Holiaroch.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti

3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

5. Interpelácia

6. Individuálna výročná správa Obce Holiare za rok 2021

7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2021

8. Schválenie VZN na miestne dane a poplatky na rok 2023

9. Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025

10. Schválenie rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025

11. Prerokovanie predaja nehnuteľnosti

12. Informačná správa starostu obce- aktuálne organizačné záležitosti, informácie

13. Diskusia

14. Záver

V Holiaroch, dňa 09. decembra 2022

            

            Juraj Kürthy, v. r.

                                                                                                  starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu