Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook

Úradná tabuľa

Pozvánka na zas OZ 19.09.2023

 13.09.2023

                                            Starosta Obce Holiare

P O Z V Á N K A 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Holiare

na deň

19. septembra 2023 (utorok) na 17.30 hodinu

na Obecný úrad v Holiaroch.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti

3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 5. zasadnutia OZ

5. Interpelácia

6. Správa o plnení rozpočtu Obce Holiare za 2. štvrťrok 2023

7. Výročná správa obce Holiare za rok 2022

8. Úprava rozpočtu č. 3/2023

9. Informačná správa starostu obce- aktuálne organizačné záležitosti, informácie

10. Diskusia

11. Záver

V Holiaroch, dňa 13. septembra 2023

            

            Juraj Kürthy, v. r.

                                                                                                  starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu