Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ 15.03.2024

 11.03.2024

                                            Starosta Obce Holiare

P O Z V Á N K A 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Holiare

na deň

15 marca 2024 (piatok) na 17.30 hodinu

na Obecný úrad v Holiaroch.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti

3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení zo 7. zasadnutia OZ

5. Interpelácia

6. Správa HKO o kontrolnej činnosti za rok 2023

7. Správa HKO o kontrole prevodov nehnuteľného majetku obce Holiare v zmysle zákona   o obecnom zriadení

8. Posúdenie žiadostí

9. Úprava rozpočtu č. 1/2024

10. Informačná správa starostu obce- aktuálne organizačné záležitosti, informácie

11. Diskusia

12. Záver

V Holiaroch, dňa 08. marca 2024

            

            Juraj Kürthy, v. r.

                                                                                                  starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu