Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ 06.06.2024

 31.05.2024

                                            Starosta Obce Holiare

P O Z V Á N K A 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Holiare

na deň

6. júna 2024 (štvrtok) na 17.30 hodinu

na Obecný úrad v Holiaroch.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti

3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 8. zasadnutia OZ

5. Interpelácia

6. Stanovisko HK Obce k Záverečnému účtu obce Holiare za rok 2023

7. Záverečný účet obce Holiare za rok 2023

8. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Strategicko- plánovacieho regiónu Komárno do roku 2030

9. Úprava rozpočtu č. 2/2024

10. Posúdenie žiadostí

11. Informačná správa starostu obce- aktuálne organizačné záležitosti, informácie

12. Diskusia

13. Záver

V Holiaroch, dňa 31. mája 2024

            

            Juraj Kürthy, v. r.

                                                                                                  starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu