Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook


                                                                                     


Oznámenie

 27.07.2018

Obec  Holiare, 946 16 Holiare č. 93,  tel. : 035 / 778 0005,

  e-mail : obec-holiare @ real-net.sk , IČO : 34006613

Výpis  z Uznesenia

z  XXIII. zasadnutia OZ  Holiare, konaného  dňa 20. júla 2018 v budove OcÚ

         

Uznesenie č.  23/2018 OZ bod č.2

   

  1. OZ v súlade so zákonom 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení podľa §11 ods. 3 písm. b) určuje na nasledujúce volebné obdobie počet poslancov : 5.                                                                              

Ďalej obecné zastupiteľstvo obce Holiare na základe §166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 203/2018 Z.z. určuje, že obec Holiare v samosprávnych voľbách, ktoré budú vykonané dňa 10. novembra 2018 bude tvoriť jeden volebný obvod.  

                                          

                                                                      

Zapisovateľka : Monika Újlaki v. r.  

Overovatelia :  Tomáš Inczédi  v. r.       

                         Magdaléna Csémiová  v. r.         

Za správnosť výpisu zodpovedá  : Ladislav Rácz

starosta  obce

V Holiaroch, 27.07.2018


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu