Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook


                                                                                     


Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu- A Faluház hőszigetelése

 25.01.2022

Obec Holiare

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu

Kód projektu v ITMS2014+ : 310041BNY6

Miesto realizácie projektu : Holiare

Výzva - kód Výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu je zameraný na zlepšenie tepelno-technických a energetických vlastností budovy obecného domu v obci Holiare, prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy a stropu, výmeny otvorových konštrukcií, modernizáciou vykurovacieho systému s použitím obnoviteľných zdrojov energie a výmeny osvetlenia. Projekt bude realizovaný na základe stanovenej hlavnej aktivity A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, za účelom zníženia spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu, prostredníctvom navrhnutých stavebných úprav. Navrhovanými opatreniami sa dosiahne globálny ukazovateľ na úroveň s takmer nulovou potrebou energie (A0). Zároveň dôjde k poklesu emisií znečisťujúcich látok CO2 produkovaných budovou. Miestom realizácie projektu je obec Holiare, spadajúca do Nitrianskeho samosprávneho kraja okres Komárno.

Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahnu nasledovné ciele:

 • zlepšenie tepelno-technických a energetických vlastností budovy,
 • zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody,
 • zníženie environmentálného zaťaženia,
 • zatraktívnenie verejných priestorov,
 • úspora verejných prostriedkov,
 • skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok pre zamestnancov obecného domu,
 • modernizácia obce.

Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy:

 • zateplenie obvodového plášťa,
 • zateplenie strechy a stropu,
 • výmena otvorových konštrukcií,
 • modernizácia vykurovacieho systému s použitím obnoviteľných zdrojov energie,
 • výmena osvetlenia.

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 12

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 1.2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 12.2022

Celková výška oprávnených výdavkov: 321 029,28 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 304 977,82 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 16 051,46 €

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu