Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook


                                                                                     


Upozornenie - Figyelmeztetés!

 27.11.2018

Povinnosť’ registrácie všetkých chovov ošípaných !!!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno (ďalej len “RVPS Komárno”) listom č. 2018/2829/36 zo dňa 20. novembra 2018 vyzýva všetkých chovateľov ošípaných – teda aj tých, ktorí chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, že podľa Vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie č. 2018/1669 zo dňa 6. novembra 2018 musia byť podľa legislatívy zaregistrované tak, ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat / CEHZ / !!!
Žiadame chovateľov ošípaných, ktorí pri poslednom súpise nezahlásili ošípané na Obecnom úrade, aby sa hlásili na Regionálnej veterinárnej správe Komárno za účelom tejto registrácie.

Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS Komárno
v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hod.
na adrese: Komárno, Štúrova ul.5.

V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasnosti kontaktuje pracovníkov RVPS Komárno: 035/7731235, 7731236, 7731237, 0905413189.

V novom roku RVPS voči tým, ktorí sa nezaregistrujú, bude uplatňovať v zmysle zákona patričné sankcie.

Sertésállomány bejelentésére vonatkozó kötelesség !!!

A Regionális Állategészségügyi és Élelmezésügyi Intézet Komáromi Központja a 2018/2829/36, kelt 2018. november 20-ai levelében figyelmezteti a sertéstartókat – azokat is, akik csak egy darab sertést nevelnek saját fogyasztásra – hogy az Európai Bizottság 2018/1669 számú, 2018. november 6-ai határozatának értelmében kötelesek a sertésállományt bejelenteni az állatok központi nyilvántartási rendszerébe / CEHZ / !!!
Felhívjuk minden sertéstartó figyelmét a bejelentési kötelezettségre, elsősorban azokét, akik a 2018-as májusi összeíráskor nem jelentették sertésállományukat a Községi Hivatalban.

A sertésállományt a Regionális Állategészségügyi és Élelmezésügyi Intézet Komáromi Központjába kell bejelenteni, munkanapokon 7.30-tól 15.30 óráig cím: Komárom, Štúr utca 5.

Bármilyen további kérdéssel, kéréssel a Regionális Állategészségügyi és Élelmezésügyi Intézet Komáromi Központjának dolgozóihoz kell fordulni. Tel. 035/7731235, 7731236, 7731237, 0905413189.

A bejelentés minden sertéstartó számára kötelező. Mulasztás esetén a Regionális Állategészségügyi és Élelmezésügyi Intézet a következő évtől bírságot szabhat ki.


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu